Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Törnrosen-Örtagård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Törnrosen-Örtagård 1157 30,3% 33,7% 23,5% 12,5% 14,3% 49,0% 51,0% 0,3% 6,1%
Summa 1157 30,3% 33,7% 23,5% 12,5% 14,3% 49,0% 51,0% 0,3% 6,1%

http://www.val.se