Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Riseberga SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Riseberga SO 1294 14,6% 38,2% 30,1% 17,1% 8,6% 49,7% 50,3% 0,5% 1,5%
Summa 1294 14,6% 38,2% 30,1% 17,1% 8,6% 49,7% 50,3% 0,5% 1,5%

http://www.val.se