Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Riseberga NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Riseberga NV 1346 10,7% 35,5% 21,2% 32,6% 5,1% 49,0% 51,0% 1,0% 1,3%
Summa 1346 10,7% 35,5% 21,2% 32,6% 5,1% 49,0% 51,0% 1,0% 1,3%

http://www.val.se