Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Videdal N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Videdal N 1475 16,9% 38,1% 26,0% 19,1% 8,5% 50,8% 49,2% 0,7% 1,4%
Summa 1475 16,9% 38,1% 26,0% 19,1% 8,5% 50,8% 49,2% 0,7% 1,4%

http://www.val.se