Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höja 1145 19,8% 31,5% 23,9% 24,7% 7,9% 46,3% 53,7% 0,4% 1,2%
Summa 1145 19,8% 31,5% 23,9% 24,7% 7,9% 46,3% 53,7% 0,4% 1,2%

http://www.val.se