Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stenkällan-Höja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkällan-Höja 1231 13,5% 23,0% 21,0% 42,6% 6,7% 43,1% 56,9% 0,5% 1,1%
Summa 1231 13,5% 23,0% 21,0% 42,6% 6,7% 43,1% 56,9% 0,5% 1,1%

http://www.val.se