Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stenkällan-Jägersro Villastad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkällan-Jägersro Villastad 1181 14,4% 27,3% 23,1% 35,2% 7,4% 50,3% 49,7% 0,8% 1,9%
Summa 1181 14,4% 27,3% 23,1% 35,2% 7,4% 50,3% 49,7% 0,8% 1,9%

http://www.val.se