Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S Sallerup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S Sallerup 1147 17,3% 45,2% 26,2% 11,3% 10,7% 51,0% 49,0% 1,1% 1,0%
Summa 1147 17,3% 45,2% 26,2% 11,3% 10,7% 51,0% 49,0% 1,1% 1,0%

http://www.val.se