Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Almgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almgården 1272 24,0% 27,3% 25,2% 23,6% 7,8% 47,6% 52,4% 1,1% 1,9%
Summa 1272 24,0% 27,3% 25,2% 23,6% 7,8% 47,6% 52,4% 1,1% 1,9%

http://www.val.se