Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ö Skrävlinge-Gyllins

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Skrävlinge-Gyllins 851 21,7% 42,7% 19,5% 16,1% 5,9% 47,6% 52,4% 0,7% 0,1%
Summa 851 21,7% 42,7% 19,5% 16,1% 5,9% 47,6% 52,4% 0,7% 0,1%

http://www.val.se