Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kirsebergsstaden-Rostorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kirsebergsstaden-Rostorp 1318 25,4% 35,3% 23,4% 15,9% 8,1% 50,8% 49,2% 1,4% 6,6%
Summa 1318 25,4% 35,3% 23,4% 15,9% 8,1% 50,8% 49,2% 1,4% 6,6%

http://www.val.se