Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kirsebergsstaden SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kirsebergsstaden SV 1130 32,3% 38,2% 21,2% 8,2% 8,6% 52,2% 47,8% 2,0% 2,9%
Summa 1130 32,3% 38,2% 21,2% 8,2% 8,6% 52,2% 47,8% 2,0% 2,9%

http://www.val.se