Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Johanneslust

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Johanneslust 693 15,7% 42,4% 26,7% 15,2% 9,2% 49,6% 50,4% 1,6% 1,2%
Summa 693 15,7% 42,4% 26,7% 15,2% 9,2% 49,6% 50,4% 1,6% 1,2%

http://www.val.se