Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Segevång V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Segevång V 1051 22,5% 30,7% 18,7% 28,0% 5,5% 50,3% 49,7% 0,9% 3,1%
Summa 1051 22,5% 30,7% 18,7% 28,0% 5,5% 50,3% 49,7% 0,9% 3,1%

http://www.val.se