Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bulltofta-Valdemarsro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bulltofta-Valdemarsro 1197 19,0% 32,8% 32,6% 15,6% 10,8% 50,7% 49,3% 1,6% 2,3%
Summa 1197 19,0% 32,8% 32,6% 15,6% 10,8% 50,7% 49,3% 1,6% 2,3%

http://www.val.se