Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Krafts rote

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Krafts rote 1579 52,5% 18,2% 12,4% 16,9% 19,5% 48,3% 51,7% 1,2% 5,6%
Summa 1579 52,5% 18,2% 12,4% 16,9% 19,5% 48,3% 51,7% 1,2% 5,6%

http://www.val.se