Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Clemens rote

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Clemens rote 1517 31,2% 25,3% 19,4% 24,1% 11,4% 47,8% 52,2% 0,6% 5,9%
Summa 1517 31,2% 25,3% 19,4% 24,1% 11,4% 47,8% 52,2% 0,6% 5,9%

http://www.val.se