Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Vårfru rote

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Vårfru rote 1630 34,7% 23,4% 22,5% 19,4% 12,5% 49,1% 50,9% 0,9% 13,7%
Summa 1630 34,7% 23,4% 22,5% 19,4% 12,5% 49,1% 50,9% 0,9% 13,7%

http://www.val.se