Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stampelyckan-Planetstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stampelyckan-Planetstaden 978 44,6% 23,2% 18,1% 14,1% 16,8% 48,4% 51,6% 1,0% 4,0%
Summa 978 44,6% 23,2% 18,1% 14,1% 16,8% 48,4% 51,6% 1,0% 4,0%

http://www.val.se