Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Drottens rote-Svanelyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Drottens rote-Svanelyckan 1408 29,2% 21,7% 24,1% 25,1% 10,2% 44,4% 55,6% 0,7% 4,7%
Summa 1408 29,2% 21,7% 24,1% 25,1% 10,2% 44,4% 55,6% 0,7% 4,7%

http://www.val.se