Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ulrikedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ulrikedal 1339 79,5% 11,2% 3,5% 5,8% 28,1% 55,2% 44,8% 1,3% 4,6%
Summa 1339 79,5% 11,2% 3,5% 5,8% 28,1% 55,2% 44,8% 1,3% 4,6%

http://www.val.se