Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kobjer-Sliparelyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kobjer-Sliparelyckan 1351 26,9% 33,4% 22,0% 17,8% 7,9% 48,1% 51,9% 1,6% 3,6%
Summa 1351 26,9% 33,4% 22,0% 17,8% 7,9% 48,1% 51,9% 1,6% 3,6%

http://www.val.se