Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Pilelyckan-Rådmansvången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Pilelyckan-Rådmansvången 1499 24,2% 31,8% 23,5% 20,5% 5,9% 49,2% 50,8% 1,1% 2,1%
Summa 1499 24,2% 31,8% 23,5% 20,5% 5,9% 49,2% 50,8% 1,1% 2,1%

http://www.val.se