Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Papegojelyckan Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Papegojelyckan Ö 1410 29,6% 28,2% 19,6% 22,6% 9,3% 48,5% 51,5% 1,1% 3,1%
Summa 1410 29,6% 28,2% 19,6% 22,6% 9,3% 48,5% 51,5% 1,1% 3,1%

http://www.val.se