Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spoletorp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spoletorp V 1265 39,2% 26,5% 20,7% 13,6% 12,5% 50,3% 49,7% 0,5% 2,4%
Summa 1265 39,2% 26,5% 20,7% 13,6% 12,5% 50,3% 49,7% 0,5% 2,4%

http://www.val.se