Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Papegojelyckan V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Papegojelyckan V 957 24,9% 34,6% 23,6% 16,9% 7,8% 52,5% 47,5% 1,3% 2,8%
Summa 957 24,9% 34,6% 23,6% 16,9% 7,8% 52,5% 47,5% 1,3% 2,8%

http://www.val.se