Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värpinge - Klosters Fälad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värpinge - Klosters Fälad 1155 23,3% 27,6% 27,0% 22,1% 10,6% 49,2% 50,8% 1,6% 2,2%
Summa 1155 23,3% 27,6% 27,0% 22,1% 10,6% 49,2% 50,8% 1,6% 2,2%

http://www.val.se