Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vildanden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vildanden 1050 91,9% 7,5% 0,5% 0,1% 31,6% 50,5% 49,5% 2,0% 3,5%
Summa 1050 91,9% 7,5% 0,5% 0,1% 31,6% 50,5% 49,5% 2,0% 3,5%

http://www.val.se