Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Måsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Måsen 867 35,6% 28,1% 20,6% 15,6% 12,5% 47,8% 52,2% 0,6% 2,8%
Summa 867 35,6% 28,1% 20,6% 15,6% 12,5% 47,8% 52,2% 0,6% 2,8%

http://www.val.se