Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klosterhusen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klosterhusen 910 34,2% 32,0% 17,8% 16,0% 9,9% 48,8% 51,2% 1,3% 4,1%
Summa 910 34,2% 32,0% 17,8% 16,0% 9,9% 48,8% 51,2% 1,3% 4,1%

http://www.val.se