Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Råbylund-Norränga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råbylund-Norränga 1119 25,6% 40,5% 20,3% 13,6% 9,1% 49,9% 50,1% 1,3% 1,9%
Summa 1119 25,6% 40,5% 20,3% 13,6% 9,1% 49,9% 50,1% 1,3% 1,9%

http://www.val.se