Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Linero, Gårdarike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Linero, Gårdarike 1194 19,8% 40,6% 22,6% 17,0% 8,1% 49,1% 50,9% 1,0% 2,5%
Summa 1194 19,8% 40,6% 22,6% 17,0% 8,1% 49,1% 50,9% 1,0% 2,5%

http://www.val.se