Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Olshög-Professorsstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Olshög-Professorsstaden 1246 36,1% 21,0% 18,3% 24,6% 15,9% 50,9% 49,1% 1,5% 4,9%
Summa 1246 36,1% 21,0% 18,3% 24,6% 15,9% 50,9% 49,1% 1,5% 4,9%

http://www.val.se