Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spoletorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spoletorp Ö 1244 40,0% 19,3% 17,0% 23,8% 10,9% 46,5% 53,5% 1,1% 2,8%
Summa 1244 40,0% 19,3% 17,0% 23,8% 10,9% 46,5% 53,5% 1,1% 2,8%

http://www.val.se