Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tuna 1225 62,0% 13,1% 8,6% 16,4% 28,4% 55,1% 44,9% 1,4% 14,1%
Summa 1225 62,0% 13,1% 8,6% 16,4% 28,4% 55,1% 44,9% 1,4% 14,1%

http://www.val.se