Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Galjevången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Galjevången 1041 36,7% 18,8% 17,7% 26,8% 14,4% 50,4% 49,6% 0,5% 3,1%
Summa 1041 36,7% 18,8% 17,7% 26,8% 14,4% 50,4% 49,6% 0,5% 3,1%

http://www.val.se