Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Möllevången Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevången Ö 882 38,3% 29,8% 13,7% 18,1% 13,0% 47,5% 52,5% 1,5% 6,0%
Summa 882 38,3% 29,8% 13,7% 18,1% 13,0% 47,5% 52,5% 1,5% 6,0%

http://www.val.se