Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nöbbelöv-Oscarshem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nöbbelöv-Oscarshem 1207 13,8% 30,2% 27,9% 28,0% 7,0% 47,7% 52,3% 1,6% 2,5%
Summa 1207 13,8% 30,2% 27,9% 28,0% 7,0% 47,7% 52,3% 1,6% 2,5%

http://www.val.se