Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Nöbbelöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Nöbbelöv 610 12,3% 31,5% 26,7% 29,5% 8,2% 50,5% 49,5% 0,7% 5,4%
Summa 610 12,3% 31,5% 26,7% 29,5% 8,2% 50,5% 49,5% 0,7% 5,4%

http://www.val.se