Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandby, Västervång-Hardeberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandby, Västervång-Hardeberga 1353 16,7% 36,2% 23,0% 24,1% 9,2% 49,7% 50,3% 0,2% 1,3%
Summa 1353 16,7% 36,2% 23,0% 24,1% 9,2% 49,7% 50,3% 0,2% 1,3%

http://www.val.se