Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandby, Fågelsång-Assarhusa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandby, Fågelsång-Assarhusa 1531 12,6% 35,5% 27,2% 24,6% 7,8% 50,8% 49,2% 1,4% 1,3%
Summa 1531 12,6% 35,5% 27,2% 24,6% 7,8% 50,8% 49,2% 1,4% 1,3%

http://www.val.se