Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dalby, Norrevång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalby, Norrevång 1586 13,9% 32,0% 23,2% 30,9% 7,0% 49,9% 50,1% 0,7% 2,1%
Summa 1586 13,9% 32,0% 23,2% 30,9% 7,0% 49,9% 50,1% 0,7% 2,1%

http://www.val.se