Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dalby, Stationen-Påskagänget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalby, Stationen-Påskagänget 946 15,9% 46,0% 22,5% 15,6% 7,1% 51,6% 48,4% 0,7% 1,6%
Summa 946 15,9% 46,0% 22,5% 15,6% 7,1% 51,6% 48,4% 0,7% 1,6%

http://www.val.se