Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Genarp, Slätterna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Genarp, Slätterna 1486 13,8% 35,5% 24,2% 26,5% 8,3% 49,3% 50,7% 1,0% 0,9%
Summa 1486 13,8% 35,5% 24,2% 26,5% 8,3% 49,3% 50,7% 1,0% 0,9%

http://www.val.se