Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Veberöd, Björkhaga-Trulsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Veberöd, Björkhaga-Trulsbo 1477 13,3% 35,9% 23,0% 27,9% 7,7% 49,2% 50,8% 0,7% 1,8%
Summa 1477 13,3% 35,9% 23,0% 27,9% 7,7% 49,2% 50,8% 0,7% 1,8%

http://www.val.se