Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Veberöd, Idala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Veberöd, Idala 1283 17,0% 40,1% 24,6% 18,3% 8,5% 49,6% 50,4% 0,8% 1,9%
Summa 1283 17,0% 40,1% 24,6% 18,3% 8,5% 49,6% 50,4% 0,8% 1,9%

http://www.val.se