Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hospitalsgården-Järnåkra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hospitalsgården-Järnåkra 1477 26,6% 27,4% 20,8% 25,3% 8,6% 47,5% 52,5% 0,7% 2,4%
Summa 1477 26,6% 27,4% 20,8% 25,3% 8,6% 47,5% 52,5% 0,7% 2,4%

http://www.val.se