Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nilstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nilstorp 1443 25,8% 27,9% 24,0% 22,4% 12,4% 48,5% 51,5% 1,2% 2,1%
Summa 1443 25,8% 27,9% 24,0% 22,4% 12,4% 48,5% 51,5% 1,2% 2,1%

http://www.val.se