Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sankt Lars

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sankt Lars 926 25,5% 33,9% 22,5% 18,1% 9,5% 50,1% 49,9% 1,5% 4,5%
Summa 926 25,5% 33,9% 22,5% 18,1% 9,5% 50,1% 49,9% 1,5% 4,5%

http://www.val.se