Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fäladstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fäladstorget 580 40,5% 32,6% 13,3% 13,6% 10,7% 52,9% 47,1% 1,2% 8,1%
Summa 580 40,5% 32,6% 13,3% 13,6% 10,7% 52,9% 47,1% 1,2% 8,1%

http://www.val.se